Zásady zpracování osobních údajů

Nebereme ochranu soukromí na lehkou váhu. Ceníme si důvěry, kterou v nás vkládáte tím, že nám svěřujete své osobní údaje.

Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme:

 • korektně, zákonným a transparentním způsobem;
 • pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely;
 • v přiměřeném rozsahu;
 • přesné a aktualizované;
 • po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
 • způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace, případně kombinace více informací, které lze využít k identifikaci konkrétní fyzické osoby (např. jméno a příjmení, e-mail, telefon, IČ).

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:

Martin Dušek se sídlem Masarykova 135/127, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 03803040
Kontaktní e-mail: info@escapeloop.cz
Telefon: +420 774 288 268

Důvody zpracování osobních údajů

 • Plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem – např. vyřízení dotazu nebo poptávky (dále jen “Plnění smlouvy”)
 • Oprávněný zájem Správce – např. analýza návštěvnosti nebo používání analytických cookies (dále jen “Oprávněný zájem”)
 • Plnění zákonné povinnosti – např. vedení účetnictví
 • Váš výslovný, svobodný a konkrétní souhlas se zpracováním osobních údajů, který můžete kdykoliv odvolat

Přehled zpracovávaných osobních údajů

Důvod Účel Údaje Zdroj údajů Příjemci (zpracování)
Plnění smlouvy Nákup dárkového poukazu, smlouva o spolupráci Jméno, e-mail, případně další sdělené osobní a kontaktní údaje, fakturační údaje objednávkový formulář e-mailové služby, vlastní interní databáze
Plnění smlouvy Rezervace hry Jméno, e-mail, telefon formulář rezervačního systému rezervační systém, emailové služby, vlastní interní databáze
Důvod Účel Údaje Zdroj údajů Příjemci (zpracovatelé)
Oprávněný zájem Klientská péče a podpora Kontaktní údaje klientů Rezervace hry, nákup dárkového poukazu e-mailové služby
Oprávněný zájem Analýza návštěvnosti Cookies Pohyb uživatele na webu Google Analytics, hostingové služby

Doba uchovávání údajů

 • v případě objednávky voucheru, či rezervace po dobu 1 roku, vzhledem k platnosti voucheru, dohledání neuplatněné rezervace/voucheru
 • v případě probíhající spolupráce po dobu trvání spolupráce nebo smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem
 • v případě ukončené spolupráce po dobu 10 let od ukončení spolupráce nebo smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem

Používání cookies

Tento web ke svému provozu využívá technologii cookies. Cookies jsou malé soubory, který Váš prohlížeč čte nebo ukládá na Vašem koncovém zařízení (počítači, mobilu). Díky cookies je web schopen zapamatovat si Vaše volby nebo třeba obsah nákupního košíku. Podle účelu dělíme cookies do kategorií:

 • Funkční cookies – obsahují vaše volby a preference (objednávkový formulář voucheru)
 • Analytické a výkonnostní cookies – slouží například pro sledování návštěvnosti webu

Informace o používaných cookies:

Kategorie cookies Služba a odkaz na více informací
Analytické a výkonnostní cookies Google Analytics

Doba platnosti cookies je maximálně 2 roky.

Zakázat nebo omezit používání cookies můžete změnou nastavení vašeho prohlížeče, avšak některé funkce webu pak nemusí fungovat správně. Nastavení cookies se u jednotlivých prohlížečů liší, více informací na odkazech:

Komu data zpřístupňujeme a jak je máme zabezpečené?

Pro účel komunikace se zákazníky a správu našich kontaktů využíváme služeb společnosti Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

K těmto službám se přihlašujeme skrze zabezpečený účet Google.

Vaše práva

Pomocí výše uvedeného emailu můžete uplatnit:

 • právo na výpis svých osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním údajů

 Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25. 5. 2018.